โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กติกาการเข้าร่วมโครงการรับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 - 22 เมษายน พ.ศ.2560โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กติกาการรับพระของขวัญการสวดธัมจักกัปวัตนสูตร
เพื่อถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย


สำหรับสาธุชนในประเทศไทย     สำหรับสาธุชนต่างประเทศ


สอบถามการส่งยอดสวดธัมมจักฯ ได้ที่
วิหารคด 32 เสา A87


----------------------------------------------------------------------------------------------------


ติดต่อทีมงานได้ที่