ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระธรรมเทศนาของหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญ

วันที่ 1 มกราคม 2498


ที่มาก่อนเขียน


     ก่อนอื่นต้องขออนุโมธนาบุญกับทุกท่านที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 19 ล้าน เข้าสู่ล้านที่ 22 ในบล็อคนี้จะเป็นการมอบเนื้อหาสำคัญที่มีอยู่แล้วใพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สดวัดปากน้ำ  ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญในบทสวดธัมมจักฯ ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเทศไว้อย่างละเอียดยิบ ตั้งแต่ปี 2498 ในชนิดที่ละเอียดกว่าบทแปลธัมมจักฯ เสียอีก และโอกาสพิเศษ ในเนื่องวโรกาส วันมาหาปูชนียาจารย์ ทางทีมงานเขียนบทความนี้เพื่อเป็นกำลังใจบวกแรงบันดารใจให้เราเข้าใจในเนื่อหาของบทสวดมากขึ้นและมีพลังใจในการสร้างบารมีในครั้งนี้ และเป็นที่หน้าแปลกใจที่ทางทีมงานได้พบบทความสำคัญนี้โดยบังเอิญ หรือ เป็นบุญของทีมงานที่ได้ทำเรื่องนี้ (ปลื้มๆ) และค้นจนได้ไปเจอหนังสือที่พิมพ์เรื่องนี้ทั้งหมด หลายแบบ แต่เนื้อหาด้านในเป็นแบบเดียวกัน โดยแบบต้นฉบับ จะจัดพิมพ์ในปี 2527 ซึ่งวาระการพิมพ์ต่างกัน ทีมงานได้ค้นทั้งหมดเท่าที่ทราบมี 4 แบบ ดังนี้ครับ
จัดพิมพ์ในปี 2527 ไม่ทราบวันที่


จัดพิมพ์โดย โครงการธรรมปฎิบัติเพื่อประชาชน
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสสมโภชชนมายุครบ 100 ปี หลวงพ่อวัดปากน้ำ

จัดพิมพ์ในวันที่ 10 ตุลาคม ปี 2527

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย
เพื่อการเผยแผ่พระสัทธรรม ใน
โครงการธรรมปฎิบัติเพื่อประชาชน วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และโครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล .. 2555
หนังสือมรดกธรรม ของวัดพระธรรมกาย
..........................................................................................................................
     ซึ่งทางทีมงานได้ค้นไปพบเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื้อหาในหนังสือ
ชีวะประวัติ ผลงานและรวม 63 กัณฑ์ เล่มสีแดง 


ปรากฎเนื้อหาเกี่ยวกับธัมมจักฯในหน้า 581- 591 ดังนี้