กติกาการรับพระของขวัญการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร



[สำหรับสาธุชนในประเทศไทย]

ต้องสวดธัมมจักฯ พร้อมส่วนกลางที่จุดสวดวิหารคด
  หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้น!!!

- การบันทึกยอดสวด ให้ลงทะเบียนและรับสมุด บันทึกยอดสวดได้ที่ 
  จุดประสานงานโครงการสวดธัมจักฯ มหารัตนวิหารคด 32 เสา A87 
  และมหารัตนวิหารคด1 เสา A2
  หรือสมัครและบันทึกยอดสวดแบบออนไลน์ในเวปไซต์



เมื่อสวดได้ครบแล้ว ให้แสดงตัวขอสิทธิ์รับพระของขวัญได้ที่
   จุดประสานงานโครงการ   

เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560


---------------------------------------

เมื่อสวดครบ 111 จบ จะได้รับ
       แผ่นทองพระมหาธรรมกายเจดีย์



เมื่อสวดครบ 222 จบ จะได้รับ
       ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 222 (สีเขียว)


เมื่อสวดครบ 555 จบ จะได้รับ
       ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 555 (สีแดง)


เมื่อสวดครบ 1,111 จบ และ
เขียนความประทับใจ พร้อมผลการปฏิบัติธรรม ส่งคุณครูไม่ใหญ่ จะได้รับ
   : รูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 1,111







---------------------------------------


การรับของที่ระลึกในแต่ละระดับ ได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ปสง.หรือจุดประสานงานโครงการ ณ มหารัตนวิหารคด
หรือที่เวปไซต์  http://kawga24nor.blogspot.com/

Line        : @kawga24nor และผู้ประสานงานทุกสาย