"ระบบลงทะเบียนส่วนตัว"เก็บบันทึกการสวดมนต์เพื่อระลึกนึกถึงบุญระบบสมาชิก และ บทสวดมนต์ออนไลน์


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

การใช้งาน------------------------------------------------------------------------


Q : ทำไมต้องสมัครระบบแบบเดี่ยว?


Ans : ไว้บันทึกส่วนตัว สำหรับตรึกระลึกนึกถึงบุญ ที่ตนเองได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่อไปในอนาคต


Q : ยอดการบันทึกส่วนตัว จะซ้ำซ้อนกับระบบแบบทีมไหม?
ยกตัวอย่าง นาย ก.ไปสวดมนต์ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ 3 จบแล้วมาลงบันทึกแบบส่วนตัว ยอดนี้จะไปซ้ำซ้อนหรือไม่

Ans : ไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจาก ทางทีมงานได้ตั้งระบบไว้ว่า แบบส่วนตัวจะไม่ได้เอามารวมกับยอดระบบแบบทีม แต่ที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ นาย ก. สามารถมาดูประวัติของตัวเองได้ จะได้ปลื้มๆ

***สรุปการบันทึกส่วนตัว(แบบเดี่ยว) เหมือนสมุดบันทึกความดี ***

ติดต่อทีมงานได้ที่