เว็บไซต์รูปแบบใหม่แบ่งการลงทะเบียนเป็น 2 รูปแบบ คือ
    1. แบบทีม เฉพาะ หัวหน้าทีม หัวหน้าศูนย์ หรือ ผู้ประสานงาน
    2. แบบส่วนตัว สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อบันทึกยอดสำหรับระลึกนึกถึงบุญ ยอดนี้จะไม่นำไปรวมกับยอดทีม เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของยอด และ เป็นไปตามกติกาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้กำหนดเอาไว้ว่าจะนับยอดเฉพาะการสวดเป็นกลุ่มเท่านั้น


วิธีใช้งานระบบทีม (เฉพาะหัวหน้าทีม)
    1.เข้าเว็บ http://kawga24nor.blogspot.com แล้วกดปุ่มส่งยอดสวดธัมมจักฯ 
    2. กดลงทะเบียนแบบทีม


เน้นย้ำตรงชื่อทีม เฉพาะศูนย์หรือวัด
          อย่าลืมใส่ก่อนหน้าชื่อทีม เช่น วัดพระธรรมกายเท็กซัส ,ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ปราจีนบุรี ,ศูนย์กัลยาณมิตร จ.ปทุมธานี,ศูนย์อบรมเยาวชน ฯลฯ เป็นต้น
     และให้ลงท้ายด้วย ชื่อ จังหวัด ตัวอย่างเช่น กลุ่มล้านนา เชียงใหม่ , กลุ่มสัมมาอะระหัง ปทุมธานี เป็นต้น

2.ขั้นตอนการบันทึก
การกรอกยอดสวดธัมมจักฯ แบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้

1.ประเภท "ครอบครัว" หมายถึง
กรณีที่สมาชิกในครอบครัวของเราสวดกันเอง
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป


2.ประเภท "วัดพระธรรมกาย" หมายถึง
กรณีสวดที่วัดพระธรรมกาย คือ พื้นที่ 2000 ไร่ 196 ไร่ 
สภาธรรมกายสากล, วิหารคด, หอฉัน, จุดพิมพ์พระ, อาศรมต่างๆ ในจุดที่มีผู้สวดมากกว่า 3 คนขึ้นไป

3 ประเภท "ศูนย์ฯ" หมายถึง
กรณีที่สวดที่ศูนย์สาขา, ศูนย์ปฏิบัติธรรม, วัดกัลฯ, โรงเรียน, ชุมชน, สถานที่ราชการ, บ้านกัลฯ ที่มีพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มานำสวดหรือจัดการสวดหรือสถานที่อื่นใดที่มีพระหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลจัดการเรื่องกาสวดและ มีผู้สวดมากกว่า 3 คนขึ้นไป

4 ประเภท "บนรถ" หมายถึง
กรณีที่สวดบนรถระหว่างเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถตู้ หรือรถบัสที่มีคนรวมกันสวด 3 คนขึ้นไป3. สถิติในการรายงานเป็นกลุ่ม
สามารถแก้ไขจำนวนยอดได้>>>ไปที่แถบเมนูสมุดบันทึก


4. สถิติยอดรวมทั้งหมด>>>ไปที่แถบเมนูทีม


5. เทคนิคการเข้าถึงด้วยการสร้าง App ไว้บนหน้าจอมือถือ Iphone


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q : ทำไมต้องสมัครระบบแบบทีม?

Ans : ตามกติกาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จะนับยอดจากการสวดรวมกันเป็นหมู่คณะเท่านั้น จึงจะนับรวมเป็นยอดการสวดธัมมจักฯทั้งหมด

Q : ใครที่มีสิทธิ์สมัครแบบทีม?

Ans : หัวหน้าทีม หัวหน้าศูนย์ หรือผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในสถานที่นั้นๆ ศูนย์ต่างประเทศ โรงเรียน ชุมชน บ้านกัลฯ หรือทีมที่รวมกลุ่มกันสวดพร้อมกัน ฯลฯ สามารถสมัครบันทึกผลได้ 

Q : ยอดการบันทึกแบบทีมจะซ้ำซ้อนไหม?

EX1 : โรงเรียนกอไก่ สวดที่โรงเรียน จะนับรวมด้วยไหม?

Ans : นับ เข้ายอดรวม

EX2 :  ถ้าเกิดโรงเรียนกอไก่ มาสวดที่จุดหล่อเทียน วัดพระธรรมกายจะนับรวมด้วยไหม?

Ans : ไม่นับเข้าสู่ยอดรวม เพราะ เจ้าหน้าที่ดูแลจุดหล่อเทียนจะนับให้อยู่แล้ว (คือจะใช้ข้อมูลของวัดเป็นหลัก ถ้ากรณีมาวัด)

ทำไมถึงแตกต่างกัน คือ สถานที่สวด ถ้ามาสวดที่วัด ให้เข้าใจตรงกันว่ามีผู้นับรวมให้   โรงเรียนกอไก่ สามารถบันทึกได้ แต่ระบบออกแบบไว้ จะไม่ได้นำยอดนั้นมานับ ยอดรวม

***ฉะนั้นสถานที่สวด กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ***

Q : ยอดการบันทึกส่วนตัว จะซ้ำซ้อนกับระบบแบบทีมไหม?
ยกตัวอย่าง นาย ก.ไปสวดมนต์ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ 3 จบแล้วมาลงบันทึกแบบส่วนตัว ยอดนี้จะไปซ้ำซ้อนหรือไม่

Ans : ไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจาก ทางทีมงานได้ตั้งระบบไว้ว่า แบบส่วนตัวจะไม่ได้เอามารวมกับยอดระบบแบบทีม แต่ที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ นาย ก. สามารถมาดูประวัติของตัวเองได้ จะได้ปลื้มๆ

***สรุปการบันทึกส่วนตัว(แบบเดี่ยว) เหมือนสมุดบันทึกความดี ***ติดต่อทีมงานได้ที่