กติกาการรับพระของขวัญการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร[สำหรับสาธุชนในประเทศไทย]

ต้องสวดธัมมจักฯ พร้อมส่วนกลางที่จุดสวดวิหารคด
  หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้น!!!

- การบันทึกยอดสวด ให้ลงทะเบียนและรับสมุด บันทึกยอดสวดได้ที่ 
  จุดประสานงานโครงการสวดธัมจักฯ มหารัตนวิหารคด 32 เสา A87 
  และมหารัตนวิหารคด1 เสา A2
  หรือสมัครและบันทึกยอดสวดแบบออนไลน์ในเวปไซต์เมื่อสวดได้ครบแล้ว ให้แสดงตัวขอสิทธิ์รับพระของขวัญได้ที่
   จุดประสานงานโครงการ   

เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560


---------------------------------------

เมื่อสวดครบ 111 จบ จะได้รับ
       แผ่นทองพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อสวดครบ 222 จบ จะได้รับ
       ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 222 (สีเขียว)


เมื่อสวดครบ 555 จบ จะได้รับ
       ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 555 (สีแดง)


เมื่อสวดครบ 1,111 จบ และ
เขียนความประทับใจ พร้อมผลการปฏิบัติธรรม ส่งคุณครูไม่ใหญ่ จะได้รับ
   : รูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 1,111---------------------------------------


การรับของที่ระลึกในแต่ละระดับ ได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ปสง.หรือจุดประสานงานโครงการ ณ มหารัตนวิหารคด
หรือที่เวปไซต์  http://kawga24nor.blogspot.com/

Line        : @kawga24nor และผู้ประสานงานทุกสาย